Bläddra

Vad är en nation? Och andra texter från 1882 och 1883

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Köp här

Vad är en nation? Och andra texter från 1882 och 1883

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Köp här

Om man söker idéhistoriska rötter till sådant som rasism, antisemitism, identitetspolitik, postkolonialism, nationalism, populism, samt inte minst liberalismens och demokratins samtida kris så är chansen stor att namnet Ernest Renan dyker upp.

En av förhoppningarna bakom denna volym är att den ska underlätta kritiska granskningar av forskningsfält som behandlar såväl nationalism som postkoloniala studier.  Genom att publicera de texter och föredrag som Ernest Renan skrev och höll åren 1882-83 möjliggörs, förhoppningsvis, en utgångspunkt för jämförande studier och självkritisk reflektion inom 2000-talets allmänna samhällsdebatt.  Urval och introduktion av Erik Tängerstad.  

Ernest Renan (1823-1892) var en av 1800-talets mest inflytelserika intellektuella. Han var språk- och religionshistoriker, professor vid Collège de France och populärvetenskaplig författare med världsrykte.