Bläddra

Vad är ett miljöproblem? : en introduktion med flera perspektiv

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön

Vad är ett miljöproblem? : en introduktion med flera perspektiv

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön
Köp här

Vad är ett miljöproblem? är en översikt och en introduktion till det brokiga området miljövetenskap. Inom ramen för fyra teman behandlar boken en lång rad infallsvinklar på våra dominerande miljöproblem, men också på det arbete som görs – eller inte görs, eller borde göras – för att minska problemen.

Bokens utgångspunkt är att miljöproblem inte uppstår av sig själva, utan orsakas av människor. Men de definieras också av människor. Vissa förändringar i naturen uppfattar vi som miljöproblem, andra inte. På vilka grunder? Och varför fortsätter mänskligheten att skapa miljöproblem trots att de är väl kända och ingen vill ha dem?

Denna andra utgåva är reviderad och uppdaterad, bland annat med bedömningarna om framtidens klimatförändringar, presenterade av IPCC i september 2013.

Vad är ett miljöproblem? är skriven för dig som läser en kortare orienteringskurs på universitet- och högskolenivå, eller för dig som behöver fördjupa dina gymnasiekunskaper. Boken är också tänkt som en orientering för t.ex. personalutbildningar. Den går naturligtvis också bra att läsa av purt intresse!