Bläddra

Vad är narrativ terapi?

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap

Vad är narrativ terapi?

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Den här boken är tänkt att vara en presentation av några huvudteman i narrativ terapi. Den innehåller enkla och kortfattade förklaringar till tankarna bakom narrativ praxis och även många praktiska exempel på terapeutiska samtal. Narrativ betyder berättande och narrativ terapi utgår från perspektivet att berättelser ger våra liv form och struktur. Människor ses som experter på sina egna liv även när de söker hjälp och terapeuten deltar i att utforska och utvidga de berättelser som kommer fram i samtalet. De idéer och arbetsmetoder som presenteras här började användas i terapeutiska sammanhang av David Epston och Michael White. Varje kapitel i boken beskriver ett tema i de narrativa arbetssätten t ex externalisering, unika tillfällen, terapeutiska brev och att använda ritualer, fester och ceremonier. Vad är narrativ terapi? ges numera ut av Studentlitteratur AB. Denna andra upplaga innehåller dock inga förändringar av innehållet jämfört med den första upplagan.