Bläddra

Vägar till svenskt skriftspråk för vuxna andraspråksinlärare

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Vägar till svenskt skriftspråk för vuxna andraspråksinlärare

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Vad innebär det att som vuxen lära sig läsa och skriva på ett nytt språk, ett språk som kanske till och med använder ett annat skriftsystem än vad man själv är van vid? Vilka särskilda villkor gäller för vuxnas utveckling av läsning och skrivning på svenska som andraspråk? Hur skapar man förutsättningar för en effektiv undervisning där deltagarna får möjlighet att utveckla de färdigheter som de själva ser som meningsfulla? Som lärare i svenska för invandrare och svenska som andraspråk möter man elever med vitt skilda förkunskaper och erfarenheter, något som ställer stora krav på lärarens egna kunskaper om språk och språkutveckling.