Bläddra

Vägvalen för hållbar utveckling – Metoder för kommande utmaningar

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Miljön

Vägvalen för hållbar utveckling – Metoder för kommande utmaningar

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Miljön
Köp här
Vägvalen på hållbarhetsområdet blir allt viktigare när stora delar av samhället måste ställas om radikalt. Samarbete mellan företag, finansiärer, politiker och medborgare krävs för att rätt saker ska hända. Samtidigt sätter klimatfrågan - den mest akuta - fokus på tempot i förändringarna. Vägvalen för hållbar utveckling sammanfattar de vanligaste diskussionerna och kraven och ger perspektiv på dessa utifrån såväl ett företagsekonomiskt som ett bredare hållbarhetsperspektiv. Boken behandlar: • begreppet hållbar utveckling • verktyg för hållbar utveckling för företag • finanssektorn och ett hållbart samhälle • hållbar utveckling för offentlig sektor • hållbar utveckling för konsumenten Vägvalen för hållbar utveckling riktar sig till studerande på högskolor och universitet samt till praktiker med behov av en översikt över hållbarhetsfrågorna och de verktyg och angreppssätt som används för att påverka utvecklingen. Vägvalen på hållbarhetsområdet blir allt viktigare när stora delar av samhället måste ställas om radikalt. Samarbete mellan företag, finansiärer, politiker och medborgare krävs för att rätt saker ska hända. Samtidigt sätter klimatfrågan - den mest akuta - fokus på tempot i förändringarna.