Bläddra

Välfärdsinnovation

Kategorier: Ekonomi för specifika sektorer Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Nationalekonomi Offentliga sektorn Välfärdsteori

Välfärdsinnovation

Kategorier: Ekonomi för specifika sektorer Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Nationalekonomi Offentliga sektorn Välfärdsteori
Köp här
Behovet av att tänka nytt inom välfärdssamhället är påtagligt. Vi lever allt längre och kan göra allt mer för medborgarna. Samtidigt talar finanskriser och demografiska förändringar sitt tydliga språk: Välfärden måste förmå att möta utmaningar och dynamiska rörelser genom nya lösningar och klara av att göra detta inom ramen för de resurser som samhället ställer till för­fogande. Om detta handlar Välfärdsinnovation. Hur kan vi förnya välfärdssektorn och finna lösningar som säkerställer en fortsatt hög välfärdsnivå? Det finns en omfattande debatt inom området, men det har saknats en samlad introduktion till välfärdsinnovation och hur man rent praktiskt kan gå till väga. Boken Välfärdsinnovation riktar sig till nuvarande och kommande generationer av medarbetare och beslutsfattare inom välfärdssektorn och ger en på samma gång fördjupad och lättillgänglig introduktion till området. Den är rikligt försedd med exempel på hur välfärdsinnovation går till i praktiken. Som läsare får du perspektiv och grundläggande modeller för att själv kunna initiera, designa och bidra till innovationsarbete och modernisering av det svenska välfärdssamhället.