Bläddra

Välfärdsstatens nya ansikte

Köp här

Välfärdsstatens nya ansikte

Köp här
Marknadslösningarna i den svenska välfärden har ökat dramatiskt. Debatten har handlat om ekonomisk effektivitet, men borde handla om demokrati, makt och rättigheter.
Kan valfrihet och rättvisa kombineras i en marknadsstyrd välfärd? Vilka av demokratins principer gäller när marknadsmodeller används vid genomförandet av offentliga uppgifter? Vilka effekter medför olika marknadsmodeller inom skolan respektive sjukvården?

Genom studier av såväl svenska som internationella förhållanden diskuterar Paula Blomqvist och Bo Rothstein slutsatser om grundlagens krav i förhållande till segregation, rättvisa och möjligheterna till demokratisk kontroll av marknadsstyrd verksamhet.