Bläddra

Valsystem och den representativa demokratin

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Valsystem och den representativa demokratin

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Hur skapas stabila och handlingskraftiga regeringar? Hur påverkar valsystemen partierna? Hur uppnås representativitet? Kan ett bra valsystem öka valdeltagandet?

Läs mer
Valsystem påverkar valutgången och hela det politiska livet i ett land. En tydlig skiljelinje går mellan majoritära och proportionella system, en annan mellan presidentstyre och parlamentarism. Med hjälp av konkreta exempel reder författaren ut begreppen och presenterar för- och nackdelar med de olika systemen. De teoretiska resonemangen mynnar ut i en rad konkreta frågor kring den representativa demokratin.

Om författarna
Yonhyok Choe är universitetslektor i statsvetenskap vid Södertörns högskola.