Bläddra

Vänskap

Kategorier: Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Förskolan Pedagogik Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Skolor

Vänskap

Kategorier: Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Förskolan Pedagogik Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Barns vänskap har på senare år varit föremål för ökad internationell forskningsmässig uppmärksamhet. I Vänskap presenterar nordiska forskare på förskoleområdet ny kunskap om barns vänskap. Artiklarna i denna kollegialt granskade vetenskapliga antologi är bidrag till den pågående utvecklingen av nya insikter om vad vänskap kan vara och betyda för barns liv i förskolan. Forskningen som presenteras i antologierna har som utgångspunkt olika forskningstraditioner inom samhällsvetenskap och humaniora. Artiklarna har relevans som aktuell forskning för professionellt arbete med barn. Forskarna diskuterar bland annat teman som: förskollärares/annan personals roll i arbetet med barns vänskap hur vi kan tänka om och prata om vänskap hur barn förhandlar om vänskapsrelationer i lek hur vänskap grundar sig på emotioner lek som vänskap Artiklarna i boken bidrar med ny kunskap som ger fördjupad förståelse för barns vänskap inom institutionella ramar.