Bläddra

Vård- och omsorgsarbete

Kategorier: Medicin och omvårdnad

Vård- och omsorgsarbete

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här
Vård- och omsorgsarbete ger grundläggande kunskaper inom omvårdnad och social omsorg. Den röda tråden är helhetssyn, det handlar om att förstå hur problem, hjälp- och vårdbehov hänger ihop.

Läs mer
Vilket stöd och vilken hjälp kan den enskilde behöva i vardagen? Hur går en biståndsbedömning till? Vad bör man i sin professionella yrkesroll tänka på vad gäller etik och människosyn i möten med andra människor?
En gemensam utgångspunkt, både när man arbetar med omvårdnad och social omsorg, är att bemöta människor med respekt, självbestämmande och integritet. Den studerande får verktyg för att kunna skapa en god relation till vårdtagaren, bland annat genom bra kommunikation.
Vård- och omsorgsarbete är avsedd för kursen med samma namn på omvårdnadsprogrammet och i vuxenutbildningen.