Bläddra

Värdering av fastigheter 2021

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Värdering av fastigheter 2021

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här
Fastighetsvärdering är viktig i flera olika sammanhang, t ex vid bankernas utlåning, i företagens årsredovisningar och när fastigheter ska köpas och säljas. I denna antologi belyses en rad olika frågeställningar rörande fastighetsvärdering med fokus på kommersiella fastigheter. Bland de frågor som tar är: - hur nya trender som co-working och ökat hemarbete kan påverkar värdet på kontorsfastigheter - hur digitalisering och ”big data” kan påverka - hur nya regelverk kan påverka bankernas utlåningspolicy - effekter av klimatförändringar och ökade krav på hållbarhet - betydelsen av regelverk som ska värna kvaliteten i fastighetsvärderingar, t ex auktorisation av värderare och revisorers granskning av värden i årsredovisningar. I boken ges även en översikt av vilka värderingsfrågor som behandlas i examensarbeten från Stockholm och Lund samt i internationell forskning under senare år. Författaren i antologin är Fredrik Brunes, Lill Eurenius-Edlund, Lars Fröjd, Christina Gustafsson, Lars Haag, Fredrik Kopsch, Hans Lind, Stellan Lundström, Bo Nordlund, Peter Palm, Göran Råckle, Han-Suck Song och Agnieszka Zalejska-Jonsson. Antologin har getts ut av Institutet för värdering av fastigheter.