Bläddra
Kategorier: Egendom och fastigheter Egendomslagstiftning Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Fastighetsrätt Finansväsen Finansväsen och redovisning Juridik Särskilda rättsområden
Landets första uppslagsbok i konsten att vara fastighetsägare är här. Fastighetsägarens handbok är fullmatad med fakta inom ämnen som juridik, teknik, ekonomi och miljö. Handboken är tänkt att fungera som ett enkelt uppslagsverk för alla som i sin vardag arbetar med fastigheter. Det finns ett stort behov av att få ett…
Köp här

Isbn: 9789151912820

Utgivningsår:20190201

Utgivare: Fastighetsägarna Sverige

Mediatyp: BC

Kategorier: Egendom och fastigheter Egendomslagstiftning Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Fastighetsrätt Finansväsen Finansväsen och redovisning Juridik Särskilda rättsområden
En fastighetsägare har många olika roller. Förutom den självklara rollen att äga och förvalta är fastighetsägaren ofta också hyresvärd. Finns anställd personal iklär sig fastighetsägaren även rollen som arbetsgivare. Vid nybyggnad, tillbyggnad och ändringsarbeten antas rollen som byggherre. Fastighetsägarens ansvar…
Köp här

Isbn: 9789198305012

Utgivningsår:20160317

Utgivare: Fastighetsägarna Sverige

Mediatyp: BC

av:Ulla Werkell, Marie Öhrström, Rikard Silverfur, Tomas Ernhagen, Veronica Eade

Kategorier: Egendom och fastigheter Egendomslagstiftning Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Fastighetsrätt Finansväsen Finansväsen och redovisning Juridik Särskilda rättsområden
Landets första uppslagsbok i konsten att vara fastighetsägare är här. Fastighetsägarens handbok är fullmatad med fakta inom ämnen som juridik, teknik, ekonomi och miljö. Handboken är tänkt att fungera som ett enkelt uppslagsverk för alla som i sin vardag arbetar med fastigheter. Det finns ett stort behov av att få ett…
Köp här

Isbn: 9789197713382

Utgivningsår:20130901

Utgivare: Fastighetsägarna Sverige

Mediatyp: BC

av:Christina Gustafsson, Marc Landeman, Peter Palm, Anders Ahlberg, Jan Berghöök, Jonny Flodin, Sheila Florell, Per Henning Grauers, Monica Haapaniemi, Nicklas Hansen, Cecilia Hermansson, Lovisa Högberg, Tomas Ingemarsson, Lars Johnsson, Barbro Julstad, Thomas Karlbro, Johan Larsson, Jon Lekander, Hans Lind, Eidar Lindgren, Berndt Lundgren, Stellan Lundström, Bo Nordlund, Johan Nyström, Erik Persson, Göran Råckle, Leonie Selting, Per Sörbom, Lars Tegelberg, Agnieszka Zalejska Jonsson

Kategorier: Egendom och fastigheter Egendomslagstiftning Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Fastighetsrätt Finansväsen Finansväsen och redovisning Juridik Särskilda rättsområden
I 26 kapitel skriver några av landets ledande experter om fastighetsrelaterade frågor ur ett mycket brett perspektiv. Nyheter i denna upplaga är åtta nyskrivna kapitel om arrende, tomträtt, markåtkomst och ersättning, fastighetsvärdering, finansiering av fastigheter och av infrastruktur, bostadsmarknaden och dess…
Köp här

Isbn: 9789144151632

Utgivningsår:20210819

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Christina Sjöstedt Forslund

Kategorier: Egendom och fastigheter Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Juridik Mervärdesskatt och tullavgifter Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
FASTIGHETSMOMS är en praktisk momsvägledning för dig som kommer i kontakt med momsfrågor inom fastighetsförvaltning eller bygg- och anläggningsverksamhet. Det komplexa regelverket förklaras på ett lättfattligt sätt kryddat med tips och råd.
Köp här

Isbn: 9789176951958

Utgivningsår:20200331

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av:Magnus Berg, Hans Fink, Emil Frennberg

Kategorier: Egendom och fastigheter Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
Fastighetsmoms är en praktiskt orienterad bok för alla som berörs av de många momsreglerna på fastighetsområdet. Boken tar upp de speciella momsfrågor som gäller för byggföretag, fastighetsbolag, den offentliga sektorn men också för kommersiella hyresgäster. Fastighetsmoms belyser momsreglerna på fastighetsområdet från…
Köp här

Isbn: 9789139014133

Utgivningsår:20090717

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Hans Wallenstam

Kategorier: Egendom och fastigheter Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finanskriser Finansväsen Finansväsen och redovisning Nationalekonomi
Hans Wallenstam började något motvilligt som finansdirektör i sin pappas bolag 1986. Han var 29 år och nybliven pappa när han 1991 tog över som vd för hela bolaget. Bara någon månad senare var fastighets- och finanskrisen i Sverige ett faktum. Räntan steg till ofattbara 500 procent och Sverige skakades i sina…
Köp här

Isbn: 9789189177253

Utgivningsår:20200901

Utgivare: Bokförlaget Nona

Mediatyp: BB

Kategorier: Bostadslagstiftning Egendom och fastigheter Egendomslagstiftning Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Fastighetsrätt Finansväsen Finansväsen och redovisning Juridik Särskilda rättsområden
En fastighetsägare har många olika roller. Förutom den självklara rollen att äga och förvalta är fastighetsägaren ofta också hyresvärd. Finns anställd personal iklär sig fastighetsägaren även rollen som arbetsgivare. Vid nybyggnad, tillbyggnad och ändringsarbeten antas rollen som byggherre. Fastighetsägarens ansvar…
Köp här

Isbn: 9789151913018

Utgivningsår:20190601

Utgivare: Fastighetsägarna Sverige

Mediatyp: BC

av: Zalman Velvel

Kategorier: Egendom och fastigheter Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning
For years, mobile home parks have been the butt of jokes – and definitely under the radar of most real estate investors. Yet for a small but growing group of savvy investors, they have become a tremendous asset. How can you turn an empty lot into profit-making property? The answers are all in Zalman…
Köp här

Isbn: 9780757002373

Utgivningsår:20080501

Utgivare: Square One Publishing

Mediatyp: BC

av: Mike McLean

Kategorier: Egendom och fastigheter Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning
Taking care of rental properties is no easy task, especially when you deal with short-term tenants. Repairing damages and replacing parts are all problems that landlords have to face. In 50 MONEY-SAVING TIPS FOR EVERY LANDLORD, author Mike McLean shares his secrets for succeeding in this business. Whether you’re…
Köp här

Isbn: 9780757003523

Utgivningsår:20100815

Utgivare: Square One Publishing

Mediatyp: BC

av: Norstedts Juridik

Kategorier: Bostäder – köp, försäljning och juridik Bostadslagstiftning Egendom och fastigheter Egendomslagstiftning Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Fastighetsrätt Finansväsen Finansväsen och redovisning Hälsa, relationer och personlig utveckling Juridik Särskilda rättsområden Självhjälp och praktiska råd
Informerar på ett lättöverskådligt sätt om lagreglerna och är en etablerad handbok för styrelsearbete och fövaltning av bostadsrätter. I denna utökade upplaga jämförs två typer av stadgar. Ett nytt kapitel beskriver ombildningen från hyres- till bostadsrätt. De senaste årens ändringar i lagstiftningen fram till 1/1…
Köp här

Isbn: 9789139104575

Utgivningsår:20031012

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Greg Rand

Kategorier: Egendom och fastigheter Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning
Property development is the level playing field where everyone can be an expert on their market of choice and anyone can get rich. After watching the economic madness unfold over the past few years, it has become clear that the only way to secure your financial future and build the life of your dreams is to do it…
Köp här

Isbn: 9781601631756

Utgivningsår:20110315

Utgivare: Career Press

Mediatyp: BB

av:Ingrid Uggla, Jörgen Grönlund, Cecilia Gunne

Kategorier: Bostäder – köp, försäljning och juridik Bostadslagstiftning Egendom och fastigheter Egendomslagstiftning Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Fastighetsrätt Finansväsen Finansväsen och redovisning Hälsa, relationer och personlig utveckling Juridik Särskilda rättsområden Självhjälp och praktiska råd
Bo i bostadsrätt är en handbok som på ett lättöverskådligt sätt ger information omgrundläggande bestämmelser rörande bostadsrätt. Den är tänkt som ett hjälpmedelför bostadsrättsföreningars styrelser i deras dagliga arbete och riktar sig även till föreningsmedlemmar.Denna fjärde upplaga har kompletterats med ett…
Köp här

Isbn: 9789139110927

Utgivningsår:20100128

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Niklas Bengtsson, Thomas Polesie

Kategorier: Egendom och fastigheter Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning
Fastighetsbranschen i Sverige har förändrats under 1990-talet. Några ägare har lämnat scenen. Andra har tillkommit. Castellum är ett av de nya företag som har vuxit fram på senare tid. Boken ger inblick i en gestaltningsprocess och visar hur Castellums ledning har handlat för att genomföra sitt uppdrag. Företagets…
Köp här

Isbn: 9789171507303

Utgivningsår:20121001

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av:Christina Gustafsson, Hans Lind, Stellan Lundström

Kategorier: Egendom och fastigheter Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk historia Finansväsen Finansväsen och redovisning Nationalekonomi
Boken ska ge de som utför eller tar del av fastighetsvärderingar en inblick i hur utvecklingen av synsätt och metoder varit för fastighetsvärdering sedan 1940-talet. Tanken är den vanliga vid historieskrivningar: Vad kan vi lära oss av historien när vi försöker blicka framåt? Värderingsbranschen förser samhället med…
Köp här

Isbn: 9789188823175

Utgivningsår:20191029

Utgivare: Instant Book

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789171733276

Utgivningsår:20101230

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

Kategorier: Egendom och fastigheter Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Industrier och branscher
Vid första världskrigets slut hade en het bostadsmarknad lockat många oseriösa typer att kalla sig ”mäklare”. En branschorganisation skapades 1919 för att driva god mäklarsed, professionalisera yrket och skydda de inblandade i vad som för många är den största transaktionen i deras liv. När så Mäklarsamfundet,…
Köp här

Isbn: 9789198516029

Utgivningsår:20191126

Utgivare: Förlaget Näringslivshistoria

Mediatyp: BB

av:Fredrik Brunes

Kategorier: Egendom och fastigheter Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning
Kärnan i den här boken är att presentera hur bedömningen av marknadsvärdet på ett småhus eller en bostadrätt utförs. Metoden som används kallas ortsprismetoden och baseras på att hitta liknande jämförelseobjekt som nyligen har sålts. Värdering av småhus och bostadsrätter behandlar även frågor som:• Vad innebär att en…
Köp här

Isbn: 9789144118390

Utgivningsår:20180219

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Tessin Nordic

Kategorier: Egendom och fastigheter Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Investeringar och värdepapper
I en tid när bankräntan är lika med noll och börsens svängningar gör aktier till en osäker aff är, är fastigheter ett intressant alternativ. Det är en konkret investering som är lättare att förstå, både för kort- och långsiktiga investerare. Fastigheter erbjuder en stor bredd av investeringar, alla med sina egna…
Köp här

Isbn: 9789188751195

Utgivningsår:20180319

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BB

av:Göran Alvemalm

Kategorier: Egendom och fastigheter Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Juridik Mervärdesskatt och tullavgifter Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Fastighetsmoms är en introducerande handbok som ger läsaren en första och mycket god inblick i hur regelverket om fastigheter ochmoms fungerar och vad som är viktigt att tänka på.Systemet med den frivilliga skattskyldigheten omgärdas av ettsnårigt regelverk som innebär…
Köp här

Isbn: 9789139025214

Utgivningsår:20211020

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Hans Lind, Stellan Lundström

Kategorier: Egendom och fastigheter Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning
De kommersiella fastigheterna i form av kontor, butiker, hotell, restauranger m.m. skapar och karaktäriserar våra stadsmiljöer. Fastigheterna utgör arbetsplatser och mötesplatser för miljontals svenskar. Trots synlighet och ett omfattande utnyttjande saknas det en sammanhållen diskussion om den kommersiella…
Köp här

Isbn: 9789186203962

Utgivningsår:20110831

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Egendom och fastigheter Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning
Fastighetsvärdering är viktig i flera olika sammanhang, t ex vid bankernas utlåning, i företagens årsredovisningar och när fastigheter ska köpas och säljas. I denna antologi belyses en rad olika frågeställningar rörande fastighetsvärdering med fokus på kommersiella fastigheter. Bland de frågor som tar är: – hur…
Köp här

Isbn: 9789188823489

Utgivningsår:20230313

Utgivare: Instant Book

Mediatyp: BC