Bläddra

Varför ska man lita på vetenskapen?

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Naturvetenskapens filosofi
Köp här

Varför ska man lita på vetenskapen?

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Naturvetenskapens filosofi
Köp här

Har forskarna rätt när de säger att vacciner är säkra? Ska vi tro på de experter som varnar oss för den globala uppvärmningen? Forskare är ju bara människor som kan ta fel, som har egna fördomar och intressen som påverkar hur de tänker och vad de säger. Naomi Oreskes försvarar vetenskapen utan att förneka dess sociala och mänskliga karaktär. Tvärtom är det vetenskapens sociala natur som är dess styrka och som ger oss anledning att lita på den. Med konkreta exempel visar hon hur forskningen ibland går vilse men också hur en öppen och diversifierad forskningsgemenskap avslöjar och korrigerar misstag.

Naomi Oreskes är professor i vetenskapshistoria vid Harvard. Hennes mest kända verk (skrivet tillsammans med Erik Conway) är Merchants of Doubt som handlar om hur en handfull forskare, från 50-talet och in i vår tid, fördunklade sanningen om frågor från tobaksrök till global uppvärmning, och därmed försenade och försvårade viktiga politiska beslut. I den här boken utvecklar hon de tankar om en välfungerande vetenskap som skisserades i det tidigare verket.