Bläddra

Variansanalys och försöksplanering

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här

Variansanalys och försöksplanering

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här
Efter en kort repetition av metoder för statistisk inferens diskuteras principerna för planering av försök. Replikation, blockning och randomisering, och hur dessa principer kan användas i olika typer av försök tas upp. Dimensionering av försök behandlas också. Vidare behandlas variansanalys i olika situationer: fullständigt randiomiserade försök, viktiga typer av modeller med slumpmässiga faktorer samt linjär regressionsanalys.