Bläddra

Världen där utanför : bibliotekariens roll som omvärldsbevakare och analytiker

Kategorier: Biblioteks- och informationsservice Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Köp här

Världen där utanför : bibliotekariens roll som omvärldsbevakare och analytiker

Kategorier: Biblioteks- och informationsservice Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Köp här