Bläddra

Världen i vitögat : tre essäer om västerländsk kultur – De andra, Andra platser, Världens centrum

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Köp här

Världen i vitögat : tre essäer om västerländsk kultur – De andra, Andra platser, Världens centrum

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Köp här

Genom de tre kritikerrosade essä- och reportageböckerna De andra (1993), Andra platser (1995) och Världens centrum (2001) fick Stefan Jonsson oss att på allvar se hur den koloniala världsordningen genomsyrar det västerländska samhället.

Böckerna skildrade striderna kring det mångkulturella samhället i USA och Sverige, visade vad globaliseringen kan betyda för folk i Dakar, Chiapas och Östgrönland och ställde väsentliga frågor om kulturell identitet och mentala kartbilder.

I Världen i vitögat (2005) har de tre böckerna samlats, reviderats och försetts med ett förord som sätter in böckerna i ett kulturellt och politiskt sammanhang.

Stefan Jonsson, f. 1961, blev med de tre böcker som ingår i Världen i vitögat en av Sveriges mest framträdande essäister och kulturdebattörer.