Bläddra

Värt att veta om uppsatsskrivande : rapporter, projektarbete och examensarbete

Kategorier: Skrivande och redigering Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt

Värt att veta om uppsatsskrivande : rapporter, projektarbete och examensarbete

Kategorier: Skrivande och redigering Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här
Värt att veta om uppsatsskrivande är en lättillgänglig handbok i uppsatsskrivande och metodanvändning. Författarna ger en mängd praktiska råd och vägleder studenten genom hela skrivprocessen – vare sig det rör sig om ett examensarbete, ett projektarbete eller en rapport. Boken består av tre delar: • Del I, Reflektioner om vetande, fokuserar på processen att skriva och följa den röda tråden. • I del II, Examensarbetet, presenteras uppsatsarbetet ”från ax till limpa”. Denna del är skriven i ett uppsatsformat och ger ett konkret exempel på hur man utformar en uppsats och vad som ingår i dess olika delar. • Del III, Berättelsen om starten på en uppsatsprocess, belyser den viktiga inledande planeringsfasen. I en fiktiv berättelse beskrivs samarbetet mellan en studentgrupp och en handledare. Värt att veta om uppsatsskrivande är främst avsedd för högskolor och universitet, men kan användas även på folkhögskolor och i andra utbildningssammanhang där uppsatsskrivande ingår.