Bläddra

Vårt Levande Universum : nya teorier om universums ursprung, struktur och sätt att fungera

Kategorier: Astronomi, rymd och tid Kosmologi och universum Matematik och naturvetenskap

Vårt Levande Universum : nya teorier om universums ursprung, struktur och sätt att fungera

Kategorier: Astronomi, rymd och tid Kosmologi och universum Matematik och naturvetenskap
Köp här
Hur uppkom vår värld och världsordning? Vad är det för enorm kraft som fått och får vårt Universum med alla sina miljarders miljarder galaxer, stjärnor och planeter etc att, enligt många observationer och mätningar, expandera och t.o.m. rotera? Och all information, alla atomer och neutroner, protoner och elektroner? Hur uppkom de; hur är vår värld och verklighet egentligen ordnad, hur fungerar det och vad är dess öde? Finns kanske också ett Antiuniversum med antigalaxer, antiplaneter och antimänniskor?! Och inte minst: När, varifrån och hur uppkom Livet? På vår planet och i Universum överhuvudtaget. Och kanske andra universa. Endast liv kan skapa liv, är ju en gammal sanning. Betyder det att vårt Universum som skapat allt liv självt är levande? Detta är några frågor som kommer att besvaras i denna skrift, inte i varje i detalj, men nästan.