Bläddra

Vedergällningstanken : två idéhistoriska studier

Kategorier: Idéhistoria Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Vedergällningstanken : två idéhistoriska studier

Kategorier: Idéhistoria Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Ralf Hultbergs "Vedergällningstanken. Två idéhistoriska studier" undersöker vedergällningstanken inom straffrätt och moralfilosofi. Studien av straffrätten ? inom vilken vedergällningstanken kom att ifrågasättas först under upplysningen ? gäller diskussionen i Sverige under 1800-talet och fram till att en ny strafflag antogs av riksdagen 1864. Det viktigaste underlaget utgörs här av texter av filosofiprofessorerna Samuel Grubbe, Christopher Jacob Boström och Axel Nyblaeus samt av straffrättsprofessorn Knut Olivecrona och diplomaten och folkrättsexperten Rikard Kleen. Den andra studien ägnas den finlandssvenske filosofen och antropologen Edvard Westermarcks moralfilosofiska verk. Denne hävdar i "Moral Ideas", vars första band utkom 1906, att vedergällningskänslor är den grund på vilken samhällsmoralen vuxit fram och underbygger sin teori med ett omfattande antropologiskt material. Hultberg belyser Westermarcks betydelse för den framväxande socialantropologin och undersöker även orsakerna till att hans arbete fick betydligt mindre uppmärksamhet i Sverige än i många andra delar av världen.