Bläddra

Vem vårdar bäst? ESO-rapport 2019:8 : En ESO-rapport om svensk sjukhusvård i ett jämförande perspektiv

Kategorier: Ekonomi för specifika sektorer Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälso- och sjukvård Hälsoekonomi Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Nationalekonomi
Köp här

Vem vårdar bäst? ESO-rapport 2019:8 : En ESO-rapport om svensk sjukhusvård i ett jämförande perspektiv

Kategorier: Ekonomi för specifika sektorer Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälso- och sjukvård Hälsoekonomi Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Nationalekonomi
Köp här

Trots att flera utredningar under de senaste decennierna pekat på behovet av att bygga ut primärvården är Sveriges vårdsektor alltjämt mycket sjukhustung. I rapporten jämför Clas Rehnberg sjukhussektorn i ett antal europeiska länder i syfte att identifiera institutionella faktorer som kan ligga till grund för skillnader i de uppnådda resultaten.