Bläddra

Verksamhetsarkitektur på IRMs sätt!

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Handelsräkning och affärssystem Management och företagsledning Management: särskilda områden
Köp här

Verksamhetsarkitektur på IRMs sätt!

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Handelsräkning och affärssystem Management och företagsledning Management: särskilda områden
Köp här
När affärsutvecklare, IT-folk och ledningen spretar åt olika håll, samtidigt som man ute i verksamheten måste ta hand om dagens alla akuta behov, då behövs en verksamhetsarkitekt. Verksamhetsarkitekten har kunnandet och verktygen för att framtidssäkra en organisation, det vill säga metoder för hur man rent praktiskt ska gå till väga för att säkrare, snabbare och lättare möta kommande och idag helt okända utmaningar. Kort sagt, bli bättre på att möta nya affärs¬krav! Med den här boken får läsaren på ett mycket tydlig sätt reda på hur man formar, inför och lever med en hållbar och verksamhetsinriktad arkitektur. På ett pedagogiskt sätt blir stegen Klara, Färdiga och Gå metoden för att sälja in, starta och jobba med arkitekturdriven verksamhetsutveckling. Att rita en snygg arkitektur finns det många som är bra på. Men till skillnad från andra böcker och talare i ämnet så beskriver Lottie Aderinne och Håkan Edvinsson hur man får arbetet med verksamhetsarkitektur till att bli en del i den ständiga utvecklingen. Alla berörs – från högsta ledningen till verkställande instanser. Verksamhetsarkitekten arbetar således på bred front med många utmaningar, såväl mjuka som hårda Hur implementerar och vidmakthåller man en fungerande verksamhets¬arki¬¬tektur i sin organisation? Det är, eller borde vara, en nog så vik¬tig fråga i alla verksam¬hetsutvecklingsprojekt. “Verksamhetsarkitektur på IRMs sätt” ger en rättfram och pedagogisk beskrivning av de steg och metoder som krävs för att lyckas med detta. Henrik Waxell, Ericsson “Verksamhetsarkitektur på IRMs sätt” innehåller en gedigen metod- och verktygssamling för verksamhetsarkitekturens alla delar och steg. Boken är informativ, praktiskt orienterad och utgör ett utmärkt stöd i det operativa arbetet som verksamhetsarkitekt. Jonas Peterson, Akademiska Hus En bok som jag alltid har i handväskan! Jag ansvarar för arkitekturarbete och det är toppen att alltid ha en lättläst inspirationskälla tillgänglig. Jag använder ofta boken som uppslag för att hitta nya infallsvinklar. Det är en bra sammanfattning som väcker nyfikenhet att lära mer. Cathrine Hedman, Scania Parts Logistics AB