Bläddra

VFU – handledning i förskolan och barns anknytning

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap

VFU – handledning i förskolan och barns anknytning

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Att handleda förskollärarstudenter är ett viktigt och komplext uppdrag. Att möta olika studenter och följa och leda dem i deras professionsutveckling kräver stor kompetens och goda organisatoriska förutsättningar. I boken finns många konkreta exempel på VFU-handledningens betydelse för studentens lärande. Studenten får, med hjälp av VFU-handledaren, under den verksamhetsförlagda utbildningen tillfälle att knyta ihop teori och praktik. Genom att handledaren skapar ett tryggt lärandeklimat, bekräftar, uppmuntrar och utmanar samt ger möjlighet till reflektion, blir VFU-handledningen och den verksamhetsförlagda utbildningen en viktig del i studentens utveckling till en professionell förskollärare. Teorin om barns anknytning är en av de utvecklingspsykologiska teorier som förskollärarstudenterna studerar under sin utbildning. Under VFU:n ges möjlighet att förstå teorin i praktiken, hur den kan ta sig uttryck i barns beteende och hur vuxna kan möta barnen på ett respektfullt och förstående sätt. Boken förklarar anknytningsteorin med konkreta exempel och visar hur VFU-handledaren kan vägleda, förklara och tydliggöra teorin för att öka studentens förståelse. VFU-handledning i förskolan och barns anknytning riktar sig till förskollärarstudenter och VFU-handledare i förskolan.