Bläddra

Vi lämnade allting och kom hit : röster från barn och unga på flykt. BO:s årsrapport 2017

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: ungdomar Flyktingar och politisk asyl Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala grupper Sociala och etiska frågor
Köp här

Vi lämnade allting och kom hit : röster från barn och unga på flykt. BO:s årsrapport 2017

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: ungdomar Flyktingar och politisk asyl Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala grupper Sociala och etiska frågor
Köp här
Många barn har berättat om sina framtidsdrömmar, om hoppet som ställts till Sverige och fristaden här från det barnen upplevt tidigare i sina liv. Men barn har också berättat om asylutredningar där deras asylskäl inte fått komma fram. Hur utredningar inte utförts på ett barnanpassat sätt och att barnen inte alltid förstått vad som händer.

Barnen har också berättat om ett mottagande som ibland har varit otryggt med stora boenden med främmande vuxna, många flyttar och uppbrott, lång väntan på att få en god man och en skolgång med förhinder.

Arbetet visar att det finns allvarliga brister. I rapporten presenteras fyra förslag till regeringen för att säkerställa att barn på flykt får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda:
  • Stärk barnrättsperspektivet i utlänningslagen
  • Stärk barnrättsperspektivet i asylutredningen
  • Säkerställ trygghet och skydd i barnens boende och vardag
  • Säkerställ barnets rätt till utbildning