Bläddra

Vikarie i förskolan

Kategorier: Förskolan Lärare Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Utbildning: administration och organisation
Köp här

Vikarie i förskolan

Kategorier: Förskolan Lärare Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Utbildning: administration och organisation
Köp här
Vikarie i förskolan är en konkret och tydlig bok som består av två delar: vardagen i förskolan och fakta om förskolan. I den första delen berörs vikarieuppdraget bland annat i relation till förskolans uppdrag. Här presenteras en vanlig dag på förskolan, exempel på aktiviteter och sånger samt förhållningssätt: Hur bygger man relationer med barn? Hur hanterar man konflikter? Hur pratar man med föräldrar? Ett kapitel vänder sig till ordinarie personal som tar emot vikarier: Hur skapar vi de bästa förutsättningarna för vikarier i verksamheten? Hur kan vi utveckla vårt arbete med vikarier? Tipsrutor och goda exempel från både vikarier och ordinarie personal lyfts fram genom hela boken. Den andra delen består av fakta om förskolans organisation, olika professioner som arbetar i förskolan samt förskolan i ett historiskt perspektiv. Avslutningsvis ges lästips för den som vill ta reda på mer. Boken vänder sig till alla som arbetar som vikarie i förskolan, men även till ordinarie personal och ledning som tar emot vikarier i förskolan.