Bläddra

Ving: Diagnos 1-12 m inkl. Lärarhandledning

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Ving: Diagnos 1-12 m inkl. Lärarhandledning

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Diagnosväska – läsförståelse, skriva, tala och lyssna Vingböckerna – diagnosböcker 1–12 med lärarhandledning är ett lätthanterligt och praktiskt redskap att använda vid observationer och utvärderingar av varje elevs språkutveckling – läsa, läsförståelse, skriva, tala och lyssna. Materialet ger ett bra underlag för kunskapsprofi ler över den språkliga kompetensen vid olika tidpunkter under de första skolåren. Allt material – diagnosböcker och handledning med kopieringsunderlag – är förpackat i en gedigen och praktisk plastväska. Diagnosböcker De 12 böckerna följer Vingserien vad gäller layout, bildens betydelse som lässtöd, upprepningar av ord och meningar, ordförråd och ungefärligt antal ord. Diagnosböckerna är tänkta att användas som ett led i arbetet med Vingböckerna, men går också att arbeta med helt fristående. Lärarhandledning Handledningen är indelad i två delar: Läs- och skrivuppföljning till diagnosböckerna. Bilagor för observation: – bokstavskännedom (visar tydligt vilka bokstäver eleven kan och vilka som vållar problem) – ordavkodning (utan sammanhängande text eller bildstöd) – skriva (struktur, grammatik och stavning utifrån diagnosbok och fri skrivning) – tala och lyssna (individuell uttrycksförmåga och kommunikation med andra).