Bläddra

Vingsagor Steg 5-8 fyra olika

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Vingsagor Steg 5-8 fyra olika

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Fler böcker i vår populära serie Vingböckerna

Vingsagorna omfattar åtta fritt återberättade traditionella sagor, som alla ger eleverna något att reflektera över både under och efter läsningen. De är i första hand avsedda för elevernas enskilda läsning under årskurs 1–3.

Vingsagorna är ordnade i olika steg. På pärmens insida längst bak i varje bok anges på vilket steg boken är placerad.

Vingsagorna följer stegindelningen i Vingböckerna (se sidan 20–21) och den enklaste sagan börjar på steg 5 – det steg där eleverna vid guidad läsning har lärt sig grundläggande strategier för effektiv avkodning och läsförståelse, för att på egen hand kunna övervaka sin läsning.

PAKET I – STEG 5–8:

Den lilla röda hönan, steg 5
Den fula ankungen, steg 6
Tre små grisar, steg 7
Den tjocka, feta pannkakan, steg 8