Bläddra

Vodnik po skrivnostnih nakupih za zaposlene

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: försäljning och marknadsföring Management: särskilda områden
Köp här

Vodnik po skrivnostnih nakupih za zaposlene

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: försäljning och marknadsföring Management: särskilda områden
Köp här
Uvod O skrivnostnih nakupih je bilo napisanih že mnogo knjig in člankov, med katerimi prevladujejo priročniki in navodila za skrivnostne kupce, ki se pojavljajo predvsem v angleških in ameriških finančnih publikacijah. Pred vami pa je prva knjiga, ki je napisana za zaposlene, ki jih skrivnostni kupci ocenjujejo. Glavni namen te knjige je pojasniti, kakšne koristi zaposlenim prinese ocenjevanje neodvisnega zunanjega ocenjevalca, kako jim bo ocenjevanje skrivnostnih kupcev pomagalo pri doseganju uspehov in kako bo pripomoglo k njihovemu razvoju na delovnem mestu. Predstavniki zaposlenih bodo tako pridobili boljše razumevanje sledečih točk: 1. kaj je namen skrivnostnih nakupov; 2. skrivnostni nakup za zaposlenega ne predstavlja grožnje, temveč priložnost; 3. kako bi za doseganje optimalnega učinka moral potekati program izvedbe skrivnostnega nakupa; 4. zakaj mora skrivnostni nakup vedno opravljati zunanji izvajalec in ne zaposleni v podjetju; 5. kako izvajanje programa skrivnostnih nakupov pripomore k učinkovitejšemu prejemanju povratnih informacij, izboljšanju treninga zaposlenih, boljšemu individualnemu razvoju zaposlenih, varnejšemu delovnemu okolju in tudi k boljšemu vodenju v podjetju; 6. da izvajanje skrivnostnih nakupov koristi čisto vsaki organizaciji – tudi, če gre za različna združenja. Ta knjiga je primerna tudi za nadzorni in vodstveni kader, ki v svojem podjetju načrtuje uporabo skrivnostnih nakupov ali razvoj že obstoječega programa skrivnostnih nakupov. Novinarji, študenti in potrošniki, ki berete to knjigo, boste ravno tako hitro doumeli, da skrivnostni nakupi niso prav nič skrivnostni! S svetovno uveljavljenimi programi skrivnostnih nakupov sodelujeva že od leta 1995 dalje in v tem času sva na lastne oči videli, kako so podjetja s pravilno implementacijo metod stroke izboljšala svoje rezultate. Ker je podjetje Better Business World Wide tisto, ki ga poznava najbolje, večina primerov v pričujoči knjigi izhaja ravno iz njihove prakse. Ker tudi sami stremiva k stalnim izboljšavam, bi z veseljem izvedeli, kaj bi se dalo še dodatno izboljšati v naslednji izdaji te knjige. Vsa vaša mnenja in opombe zato zelo ceniva.