Bläddra

Weld evaluation using FEM – A guide to fatigue-loaded structures

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Weld evaluation using FEM – A guide to fatigue-loaded structures

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
Boken ger dig ingenjörsmässiga anvisningar för hur de svårigheter, som uppstår vid utvärdering av FEM-analyser av svetsade, utmattningsbelastade konstruktioner, ska lösas. Den beskriver och jämför ett antal olika sätt att modellera svetsförband i form av skal- och solidelement. Flera utvärderingsmetoder, såsom hot spot-metoden, metoden med nominella spänningar och effective notch-metoden utreds och jämförs.

Läs mer
Ambitionen har varit att ge praktiska råd och anvisningar om hur FE-modeller ska byggas och utvärderas för att gällande branschnormer ska kunna utnyttjas. Ett flertal vanliga normer har jämförts sinsemellan.
Trots att finita elementmetoden (FEM) varit tillgänglig under de senaste 20 åren och blivit ett mycket utnyttjat verktyg för hållfasthetsanalyser är det fortfarande svårt att finna anvisningar om hur man bygger och utvärderar resultaten från FE-modeller av svetsade, utmattningsbelastade konstruktioner.
Boken är utformad av ingenjörer som dagligen arbetar med dimensionering av svetsade konstruktioner och innehåller ett flertal belysande exempel.