Bläddra

Will-Skill-Hill : att leda genom utmaningar

Kategorier: Skidåkning Sport, idrott och friluftsliv Vintersport
Köp här

Will-Skill-Hill : att leda genom utmaningar

Kategorier: Skidåkning Sport, idrott och friluftsliv Vintersport
Köp här
Vad är det som skiljer de absolut bästa skidlärarna och tränarna från de bra? Det är en fråga som fascinerat oss under lång tid och drivit oss till att leta svaret bland världens främsta ledare och tränare, analysera våra flera decennier gemensamma år som skid- och snowboardinstruktörer, studera deltagarna på våra ledarutbildningar och ta del av en rad olika typer av forskning och litteratur kring ledarskap, läroprocesser och prestationshöjande miljöer.Will-Skill-Hill – Att leda genom utmaningar beskriver hur de bästa skidinstruktörerna och skidtränarna gör för att få passionerade och högpresterande skidåkare. Boken beskriver en ledarskapsmodell som utgår från tre centrala faktorer – deltagarens vilja (Will), förmåga (Skill) och inlärningsmiljön (Hill) – för att leda en positiv och aktiv läroprocess. Författarna kombinerar modern forskning med personliga erfarenheter inom ledarskap, utbildning, entreprenörskap och fysiologi. Boken vänder sig främst till skidinstruktörer och skidtränare men principen att leda genom utmaningar gäller för alla typer av ledarskap.