Bläddra

Word Check Professional Building and construction (10-pack)

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Word Check Professional Building and construction (10-pack)

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Det är en utmaning att tillgodogöra sig fackspråk, speciellt på ett annat språk än modersmålet. Word Check Professional tränar i tre häften det centrala ordförrådet inom de olika yrkesområden som är målet med Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet och Fordons- och transportprogrammet. Häfte i 10-pack Word Check Professional bygger upp elevernas ordförråd inom flera branschspecifika ämnesområden. Upplägget känns igen från Studentlitteraturs mycket uppskattade Vocabulary Check-häften, med vikordlistor och övningar som övar och befäster ordkunskaperna. Digital del Med varje häfte följer en aktiveringskod till den digitala delen av läromedlet. Alla får enkelt tillgång till de resurser som finns digitalt och eleverna kan öva på alla orden i självrättande övningar och på det sättet få mängdträning och verkligen befästa kunskaperna. Alla orden är inspelade så att det går att lyssna och öva uttal.