Bläddra

Yes box! : En ESO-rapport om en ny modell för kapital- och bostadsbeskattning

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Köp här

Yes box! : En ESO-rapport om en ny modell för kapital- och bostadsbeskattning

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Köp här
Går det att utforma ett system för kapital- och bostadsbeskattning som både är enkelt och bidrar till en bättre fungerande bostadsmarknad? Rapporten presenterar en alternativ modell för kapital- och bostadsbeskattning. Föregångare är den nederländska boxmodellen som introducerades redan 2001.

Frågor som diskuteras är bland annat:
  • Hur kan en svensk boxmodell utformas och vilka fördelar har den?
  • Vilka övergångsproblem uppstår och hur kan dessa hanteras?
  • Vem vinner och vem förlorar på att den föreslagna boxmodellen införs?

Författare: Sven-Olof Lodin, Peter Englund

Köp ditt exemplar och ta del av analyser och förslag!