Bläddra

Yrkesstatus : erfarenhet, identitet och erkännande

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft

Yrkesstatus : erfarenhet, identitet och erkännande

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Köp här
Denna bok handlar om sophämtare, lagerarbetare, maskinoperatörer, omsorgsarbetare, serveringspersonal och väktare. Yrkena har alla definierats som lågstatusjobb i studier där människors uppfattningar om yrkens status har mätts och kartlagts.

Läs mer
Boken tar sin utgångspunkt i de intervjuade yrkesutövarnas egna erfarenheter: hur de förhåller sig till sina yrken och hur de upplever att andra betraktar dem. Med hjälp av sociologisk teori söker författarna förklara deras berättelser, som uttrycker både likgiltighet och strategier för motstånd, känslor av både skam och stolthet. I fokus ligger en diskussion om hur identitet och känslor, respekt och erkännande är förbundna med skilda klass- och statuspositioner.
Yrkesstatus ger väsentlig kunskap för dem som utbildar sig till yrken där personalpedagogisk verksamhet bedrivs och för blivande studie- och yrkesvägledare. Boken riktar sig också till universitetskurser inom arbetsliv, arbetsmarknad och organisationsteori.

Om författarna
Ylva Ulfsdotter Eriksson och Marita Flisbäck är båda fil.dr i sociologi och verksamma vid Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet.