Bläddra

Yt- och kolloidkemi

Kategorier: Kemi Matematik och naturvetenskap
Köp här

Yt- och kolloidkemi

Kategorier: Kemi Matematik och naturvetenskap
Köp här
Yt- och kolloidkemi är en introduktion till yt- och kolloidkemi, men ger samtidigt en möjlighet att fördjupa sig i ämnet. Ämnet täcker tre områden. I kolloidkemin behandlas partiklar i storleksintervallet 10 nm–100 μm. Det kan röra sig om fasta partiklar (suspensioner), vätskedroppar (emulsioner) eller luftbubblor (skum). Samspelet mellan partiklar sinsemellan samt mellan partiklar och omgivande medium, avgör de egenskaper som ett system kan uppvisa. Det andra området inom yt- och kolloidkemin utgörs av ytaktiva ämnen och dess självassociation. I vatten bildas associationsstrukturer, antingen med enbart ytaktiva ämnen eller tillsammans med lösta polymerer alternativt på ytor. Det tredje området gäller ytbehandling och karakterisering av fasta ytor. I boken täcks samtliga dessa tre områden, ur både fundamental och teknisk synvinkel. Denna bok lämpar sig väl som kurslitteratur vid högskolor och universitet. Den ger en ingång till andra ämnesområden, såsom nanoteknologi eller teknologier inom kemisk, pappers-, färg-, livsmedels- eller farmaceutisk industri men även till många andra tillämpningar inom yt- och kolloidkemin. Boken fyller även en värdefull plats i bokhyllan som referensbok.