Bläddra

ZickZack 1 Lärarhandledning

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen

ZickZack 1 Lärarhandledning

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Köp här
Ett basläromedel i svenska och svenska som andraspråk som inspirerar, stöttar, utmanar och utvecklar både dig som lärare och dina elever. Lärarhandledningen tillhör både ZickZack Läs&Skriv och ZickZack Bokstäver. Här får du som lärare stöd och inspiration så att du kan bedriva en strukturerad och språkutvecklande läs- och skrivundervisning - på text-, menings- ord- och bokstavsnivå. Du får förslag på hur du steg för steg kan stötta och utmana dina elevers läs- och skrivutveckling före, under och efter läsningen eller skrivandet. Lärarhandledningen innehåller även: En presentation av vilka pedagogiska rön som materialet bygger på (genrepedagogiken, reading2learn), en sammanställning över olika texters syften, struktur och språkliga drag och facit. I lärarhandledningen hänvisas till olika bilagor. Exempel: underlag för olika interaktionsövningar att göra tillsammans i klassen före eller efter arbetet i böckerna (ordkort, bokstavsringar, spel, sönderklippta meningar osv.) matriser för läsa, tala och skriva framtagna utifrån kunskapskraven. Med hjälp av dem kan du följa och dokumentera elevers utveckling. Bilagorna finns för gratis nedladdning. Adressen hittar du vid innehållsförteckningen i lärarhandledningen.