Bläddra

ZickZack 6 Skrivrummets Lärarhandledning

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen

ZickZack 6 Skrivrummets Lärarhandledning

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Köp här
Lärarhandledningen innehåller förslag på hur du kan stötta och utveckla eleverna före, under och efter skrivandet genom att bygga upp deras kunskaper om olika texttyper – vad gäller innehåll, struktur och språkliga drag – och låta dem göra olika språkutvecklande övningar. Eleverna får på så vis de redskap de behöver för att lyckas med skrivandet av egna texter. Därutöver innehåller lärarhandledningen: 1) en sammanställning över olika texters syften, struktur och språkliga drag 2) förslag på språkutvecklande övningar i meningsbyggande, grammatik och stavning 3) facit till elevbokens övningar. I lärarhandledningen hänvisas till bilagor och ljudfiler. Bilagorna innehåller: 1) språkutvecklande interaktionsövningar 2) texttyperna som affischer 3) kort med skrivtips till de olika texttyperna 4) skrivutvecklingsmatriser. Från början fanns bilagorna och ljudfilerna på cd-skivor i lärarhandledningarna. Numera ingår de i Lärarpaketet och består av nedladdningsbara filer. De går även att kompletteringsköpa separat.