Bläddra

Arbetsmiljö för chefer

Köp här

Arbetsmiljö för chefer

Köp här
Chefer har en viktig roll i arbetsmiljöarbetet. De ska känna till och tillämpa lagar och föreskrifter, men också stimulera och skapa förutsättningar för en säker och god arbetsmiljö. Den här skriften är ett utbildnings- och faktamaterial för chefer och arbetsledare. Här sammanfattas i huvuddrag det chefen behöver veta om lagar, regler och praktiskt arbetsmiljöarbete. Skriften ger chefer och arbetsledning vägledning och metodik för att arbeta med chefsfrågor inom arbetsmiljöområdet. Detta är 4:e upplagan.