Bläddra

Arena : svenska för grundskolans senare del. Lärarboken

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Arena : svenska för grundskolans senare del. Lärarboken

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Inspirera dina elever med Arena

Arena är ett basläromedel som passar många olika arbetssätt. Oavsett om eleverna ska läsa skönlitteratur eller sakprosa, skriva noveller eller tidningsartiklar, göra muntliga övningar eller arbeta med grammatik så är Arena en oumbärlig hjälp och inspirationskälla. Arena ger även dig som lärare stor val­frihet att välja och plocka ut det material som passar just dig.

Faktaboken är navet i serien och Arenas lärobok. Den fungerar som en liten yrkesbok där eleverna går en skrivarkurs för att bli bra författare, en journalistkurs för att bli duktiga skribenter, en skådespelarkurs för att utveckla sina muntliga förmågor osv. Denna struktur gör det lustfyllt och verklighets­anknutet för eleverna!

Bland Arenas övriga komponenter finner du Arenas arbetsböcker och antologier. Bland dessa kan du välja ut det material som du behöver för att på bästa sätt komplettera inne­hållet i Faktaboken.