Bläddra

Arkitektur och samhällsbygge

Kategorier: Historia och arkeologi

Arkitektur och samhällsbygge

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här
Varför ser det ut som det gör omkring oss? Hur går den fyiska planeringen till? Det är två spännande frågor som besvaras i boken Arkitektur och samhällsbygge som är tänkt för kurserna Staden och framtiden samt Hållbart samhällsbyggande.

Läs mer
Genom att studera staden och miljön omkring oss ökar vår förståelse för samhällsutvecklingen i stort. Den tekniska utvecklingens påverkan och olika ideologiers inflytande blir tydligare. Förstår man dessa sammanhang är det lättare att bli delaktig i planeringen och byggandet av en hållbar framtid när det gäller byggnader, miljöer och infrastrukturer. Syftet med boken är att väcka ett intresse hos läsaren, att undersöka hur närmiljön är byggd och planerad och hur den kan förändras för att bli bättre.
Efter varje kapitel finns det olika sorters arbetsuppgifter, bland annat diskussionsfrågor och undersökande arbetsuppgifter. Boken innehåller också ett stort antal bilder. Sammantaget inspirerar detta läsaren till att studera staden och till fler frågeställningar.

Om författarna
Ulrika Lundquist är utbildad gymnasielärare och arkitekt. Hon arbetar som arkitekt på stadsbyggnadskontoret i Göteborg.