Bläddra

Att skriva sig till läsning – Tematisk språkutveckling i fsk

Kategorier: Språk och lingvistik

Att skriva sig till läsning – Tematisk språkutveckling i fsk

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

I Att skriva sig till läsning – Tematisk språkutveckling i förskoleklass beskriver författarna sitt språkutvecklande arbete i förskoleklassen där ASL, genrepedagogik utifrån cirkelmodellen och lässtrategier ingår. Boken följer året med årstidsrelaterade teman där både svenska, matematik och normer och värdegrundsarbete vävs in. Inom varje tema ges exempel på övningar, lekar, aktiviteter och skapande uppgifter. Boken bygger på de båda författarnas mångåriga erfarenhet av arbete i förskoleklassen.

Att skriva sig till läsning – Tematisk språkutveckling i förskoleklass passar dig som:

  • vill arbeta språkutvecklande
  • vill arbeta med metoden Att skriva sig till läsning
  • vill få konkreta förslag på upplägg och teman under förskoleklassåret

Att skriva sig till läsning (ASL) är en metod som används i den tidiga läs- och skrivundervisningen. Eleverna använder datorer eller surfplattor som är utrustade med ljudande tangentbord och talsyntes. På så sätt kan skrivandet utgå från vad eleverna vill uttrycka och inte vad de förmår att skriva ner.

Författarna Carina Ljunggren och Jeanette Nilsson är båda förskollärare med många års erfarenhet i förskoleklass. De är verksamma på en F-5 skola i Malmö stad och föreläser även om tematisk språkutveckling.