Bläddra

Boken om NO 1-3 Lärarbok

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap

Boken om NO 1-3 Lärarbok

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap
Köp här
Av Sveriges främste NO-inspiratör
Elevens första grundbok i kemi, fysik och biologi av mästaren på att förklara svåra begrepp på ett enkelt sätt, Hans Persson. Hela det centrala innehållet finns med - från pyttesmå molekyler i ett hårstrå till vårt solsystem i ett oändligt universum!

Läs mer
Allt eleverna ska kunna i NO
Boken om NO 1-3 är skriven med samma lätthet och med vardagsnära texter och experiment som är ett signum för Hans Persson. Ett givet inslag i klassrummet på lågstadiet och helt i linje med kunskapskraven i NO åk 3. Grundboken börjar bildrikt och med mindre textavsnitt. Efterhand växer textmängd och svårighetsgrad till en lagom stor utmaning för åk 3.

Recept på framgångsrik NO-undervisning
Varje ämne genomsyras av enkla förklaringsmodeller och tydliga illustrationer. Språket är lättläst utan att göra avkall på de vetenskapliga begreppen. Boken om NO 1-3 innehåller alla delar som Hans Persson menar är väsentliga för framgångsrik NO-undervisning:
- Vardagsnära språk som eleverna känner igen, utan avkall på de vetenskapliga begreppen, t.ex. molekyl, friktion, tyngdkraft, blodomlopp och fotosyntes.
- Naturvetenskapens historia i spännande texter där eleverna förstår att samhällets utveckling går sida vid sida med elevernas egna upptäckter.
- Praktiska experiment där eleverna får pröva sina hypoteser och tidigt bli bekväma med naturvetenskapens arbetssätt.

Om författarna
Författaren, Hans Persson, är en lärare med lång erfarenhet av att undervisa både yngre och lite äldre barn. Han är också verksam som utbildare och fortbildare av lärare, både i Sverige och utomlands. Han belönades 2004 med Kunskapspriset för "en exceptionellt mångsidig och inspirerande lärargärning".
Prisad av SLFF med motiveringen "Hans Persson har en unik förmåga att med vardagsnära experiment och inspirerande texter sprida kunskaper och självförtroende för de naturvetenskapliga ämnena och matematikämnet bland elever och lärare. Hans didaktiska kunskaper har varit både banbrytande och vägledande inom såväl naturvetenskap som matematik. Hans Persson är en värdig vinnare av Årets Läromedelsförfattarpris Lärkan 2014."
Hans Persson har skrivit böckerna Nyfiken på naturvetenskap, Boken om Fysik och Kemi, Försök med Kemi, Försök med Biologi, Försök med Fysik, Försök med Matematik och Försök med NO 1–3.