Bläddra

De sju kompisteknikerna : handledarbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: idrott och hälsa Läromedel: yrkesutbildning och övriga ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Köp här

De sju kompisteknikerna : handledarbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: idrott och hälsa Läromedel: yrkesutbildning och övriga ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Köp här
Jag heter Dagny Bersani och jag har jobbat i snart 20 år inom skola/ fritidshem.Före det jobbade jag några år som skötare inom mentalvården. Sedan utbildade jag mig till barnskötare och började jobba inom förskolan i januari 1982. Trettiofyra år senare är jag fortfarande kvar bland barn och ungdomar och jag anser att jag har ett helt fantastiskt jobb. Värdegrund och social kompetens ligger mig varmt om hjärtat.
2001 var jag med och grundade " kamratstödjar-gruppen" bland högstadieeleverna på vår skola. Den uppgiften jobbade jag med i tio år. Varför jag var med i starten var just för mitt brinnande intresse i värdegrund och social kompetens och även för att jag på sikt skulle kunna vara med de lägre årskursernas värdegrundsarbete, där jag haft och fortfarande har mina huvudsakliga uppgifter. Våren 2011 började jag arbetet bland " Rastkamraterna" i åk:3-5, vars mål är kamratstödjande arbete. Arbetet med Kompisteknikerna har utvecklats och praktiskt genomförts bland åk:3 elever på Hörnefors Centralskola från höstterminen 2013. Nu fem år senare har Kompisteknikerna skrivits in i skolans likabehandlingsplan och utökats till att ingå i arbetet bland högstadie-eleverna.

I boken De sju Kompisteknikerna och den tillhörande elevboken, delar jag med mig av mitt material vars syfte är att vara ett komplement i värdegrundsarbetet och arbetet mot diskriminering, kränkande behandling samt ge träning i social kompetens. Boken tar bland annat upp vikten av att göra varandra synliga, ta vara på varandras olikheter och vikten av att ge uppmuntran. Ger tillfälle att prata om hur man är och blir en bra kompis. En bra förutsättning för att kunna se andras kvaliteter och uppskatta deras olikheter är att man själv har en god självkänsla och ett gott självförtroende. Den kunskapen kan man bara få om man aktivt jobbar med de frågorna.
Jag önskar att böckerna ska inspirera dig i ditt arbete och när sedan arbetet med kompisteknikerna har satts igång så kommer du att tillsammans med dina elever att kunna utveckla innehållet med era egna Ideér.
Jag önskar dig lycka till i ditt viktiga och värdefulla uppdrag.

MVH / Dagny Bersani