Bläddra

Den spännande astronomin

Kategorier: Astronomi, rymd och tid Matematik och naturvetenskap
Köp här

Den spännande astronomin

Kategorier: Astronomi, rymd och tid Matematik och naturvetenskap
Köp här
Thelin Läromedel lanserar nu en ny lärobok i Astronomi. Boken vänder sig till gymnasie-elever, lärare, amatörastronomer och alla andra som är nyfikna på astronomi. Boken är helt nyskriven 2010-2011 och ger en samlad baskunskap inom det breda ämnet. Den är tänkt för gymnasieelever som vill lära sig lite astronomi utöver det som ingår i grundskolans NO-ämnen och gymnasiets fysik. Den kan vara lämplig att använda som ett hjälpmedel vid ett projektarbete i astronomi eller något annat ämne som berör rymden. Boken kan även användas som grundbok vid studiecirklar eller vid självstudier samt för dig som vill bli amatörastronom. Dessutom för fortbildning av lärare som inte tidigare i sin utbildning kommit i djupare kontakt med detta ämne. Boken har ett smidigt format, 16 x 22,5 cm (något större än A5), är ringbunden och tryckt i färg, 140 sidor. I boken finns ett stort antal färgbilder på olika fascinerande objekt och innehåller även stjärnkartor för den som själv vill lära sig hitta stjärnor och stjärnbilder på stjärnhimlen. Boken innehåller en historisk tillbakablick och redovisar många av de stora upptäckterna som gjorts under åren. Vidare beskrivs olika utrustningar (kikare, teleskop m.m.) och andra hjälpmedel att hitta på stjärnhimlen. Andra kapitel handlar bl.a. om Jorden, Månen, Solen, Planeterna, Asteroider, Kometer, Stjärnor, Galaxer, Kvasarer och Svarta hål samt Kosmologi. Boken berör även den spännande frågan: Finns det annat liv i universum? Den består av 25 kapitel och efter varje kapitel finns kontrollfrågor, webbuppgifter samt observationsuppgifter då läsaren själv skall hitta olika objekt, några utan hjälpmedel, några med kikare samt vissa med ett enklare teleskop. Författare är Hans Thorgren, fil mag i bl.a. fysik och astronomi, med bakgrund som fysiklärare och rektor vid tekniskt gymnasium. Som nybliven pensionär är hans numera fullt sysselsatt med sitt favoritämne, Astronomi vilken inkluderar astronomistudier vid Uppsala Universitet, arbete som astronomiguide och föreläsare samt aktivt medlemskap i Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening. Hans har hela tiden och är fortfarande synnerligen angelägen om att sprida intresse för naturvetenskap icke minst till ungdomar. Intresset för astronomi väcktes som ung i samband med den totala solförmörkelsen 1954 som upplevdes med sotade glas framför ögonen.