Bläddra

Handbok för klassråd

Kategorier: Mänskliga och medborgerliga friheter och rättigheter Pedagogik Politik och statsskick Politiskt kontroll och politisk frihet Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Handbok för klassråd

Kategorier: Mänskliga och medborgerliga friheter och rättigheter Pedagogik Politik och statsskick Politiskt kontroll och politisk frihet Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Skolan spelar en avgörande roll i att forma aktiva medborgare, genom att förmedla demokratiska kunskaper och värderingar. Men hur uppnår vi demokratimålen i skollagen och i läroplanen? Den här boken hjälper dig som lärare med skoldemokratins gräsrotsnivå: klassrådet. Här får du tips för att göra klassrådet effektivt innehållsrikt och demokratiskt. Handboken visar också hur man kan använda klassrådet för att ge varje eleven en grundutbildning i demokrati, barns rättigheter, likabehandling och arbetsmiljö. Materialet riktar sig till lärare i grundskolan, och har sin utgångspunkt i Lgr 11, skollagen och barnkonventionen. Metodmaterialet är framtaget i samarbete med de samverkande skolor sm deltagit i DemokratiAkademins projekt "Respect your rights" i Farsta stadsdel i Stockholm och i Kristinehamns kommun, med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.