Bläddra

Hästföretagaren Arbetsbok + cd

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Hästföretagaren Arbetsbok + cd

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här
För att starta och driva ett hästföretag behövs – förutom ett stort hästintresse och hårt arbete – även kunskaper i företagande. Hästföretagaren är både ett läromedel och en praktisk handbok i företagsekonomi. Den ger dig svar på det mesta som du behöver veta om att starta, driva och utveckla ditt företag.

Läs mer
Boken tar upp centrala delar i hästföretagande, bland annat att göra en affärsplan, räkna kalkyler, skatte- och försäkringsfrågor, juridik och marknadsföring. Innehållet är uppdelat i sex lättlästa block kryddade med företagsreportage. Tillsammans ger dessa block ett helhetsperspektiv på utvecklingen av ett företag – från idé till att vidareutveckla företaget.
Hästföretagaren kompletteras med en Arbetsbok inkl. cd som innehåller praktikfall och övningar. Där kan du bland annat i redigerbara excelfiler göra kalkyler och upprätta en budget för det egna hästföretaget.
Hästföretagaren är lämplig att använda i ekonomiundervisningen på naturbruksgymnasier med hästinriktning.
Vill du som är lärare utbilda i Sveriges mest använda ekonomiprogram? Kontakta Visma Spcs angående utbildningslicenser eller läs mer på www.vismaspcs.se/utbildningslicenser. Du som är elev får gratis tillgång till Visma Administration 500. Hämta program till din privata dator på www.vismaspcs.se/elevlicens.

Om författarna
Lars-Gösta Nauclér, ekonomiagronom. Han har under många år arbetat på LRF Konsult och där bl a varit ansvarig för ridhästsatsningen. Han undervisar i ekonomi i många utbildningar med hästanknytning t ex blivande ridinstruktörer och trav- och galopptränare på Strömsholm. Lars-Gösta driver eget företag med ekonomisk rådgivning. Han är också en flitigt uppskattad föreläsare och rådgivare för ridskolor.
Arne Olofsson är civilekonom och har gymnasielärarutbildning. Han arbetar som företags- rådgivare på ALMI Företagspartner Västmanland AB och har lång erfarenhet av rådgivning och utbildning till småföretagare. Arne driver också ett litet företag med uppdragskörningar med häst. Även Arne undervisar i ekonomi på hippolog- och ridinstruktörsutbildningen på Strömsholm.