Bläddra

Havneguiden 6. Danmark og sydvestlige Sverige

Kategorier: Båtsport Livsstil, hobby och fritid Reseguider Resor och platser Sport, idrott och friluftsliv Vattensport
Köp här

Havneguiden 6. Danmark og sydvestlige Sverige

Kategorier: Båtsport Livsstil, hobby och fritid Reseguider Resor och platser Sport, idrott och friluftsliv Vattensport
Köp här
Hamnguiden 6 omfattar hela Danmark, med undantag av Bornholm. Dessutom har vi tagit med den svenska västkusten från Skanör i söder till Göteborg i norr. Resten av västkusten, från Göteborg till Svinesund, täcks i Hamnguiden 5. I den här tredje utgåvan av Havneguiden 6 Danmark og sydvestlige Sverige har vi ajourfört uppgifter om varje enskild hamn. Dessutom har vi infogat våra egna förtöjningssymboler på kartor och bilder. Förtöjningssymbolerna visar vilket förtöjningssätt du kan förvänta dig när du kommer till hamnen. På så sätt är du så bra förberedd som möjligt. I texten hittar du också information om den högsta tillåtna storleken på båtar som kan anlöpa hamnen. Vi tar upp både naturliga hamnar och gästhamnar. Varje hamn presenteras med en helsida i boken. Helikopterbilder, kartor och text ger dig bra och nyttig information. Texten är uppdelad i en allmän del och en maritim del. Den allmänna delen ger information om platsen du besöker, lite historia och möjliga aktiviteter för dig och familjen. Den maritima delen ger information om hur och var du förtöjer, vad du ska vara uppmärksam på under inseglingen och andra särskilda förhållanden i hamnen. Faktarutan innehåller aktuella webbadresser och telefonnummer till hamnen. Här hittar du också en kortfattad översikt över vilka faciliteter som finns i hamnen. Denna hamnguide är indelad i sex seglingsområden. För varje område finns en karta, där varje enskild hamn är markerad. Kartan är ett praktiskt hjälpmedel när ni ska diskutera och planera morgondagens tur. Längst bak i boken finns dessutom en alfabetisk hamnöversikt. Danska hamnar beskrivs med dansk text och svenska hamnar med svensk text.