Bläddra

Hemliga läxan : kopieringsunderlag

Köp här

Hemliga läxan : kopieringsunderlag

Köp här
Bokslottet är ett läromedel för den första läs- och skrivinlärningen för FK – år 2. Böckerna i Bokslottet är indelade i tre utvecklingsnivåer:

 • Förberedande läsning
 • Nybörjarläsning
 • Fortsatt läsning (utkommer vt 05)
 • Till varje nivå finns småböcker, storböcker, lärarhandledning och arbetsböcker.

  Ett svenskt originalläromedel
  Bokslottet är planerat och skrivet på svenska för undervisning i svenska. Det betyder att alla barn här hittar lästräning på sin egen nivå – från de första stegen till alltmer flyt och säkerhet i avkodning och förståelse. Träningen sker i små steg med stora doser av lustfylld text för att säkerställa att barnens nya färdigheter verkligen ”sitter” innan de går från första nivån i förskoleklass och vidare till år 1 och 2.

  Små- och storböcker
  Till varje nivå finns en uppsjö av glada, välillustrerade och läslockande häften som barnen kan återvända till gång på gång. Här finns lästräning för alla!

  Småböckerna, avsedda för handledd och självständig läsning, finns i olika kategorier, t ex berättarböcker och ordbildsböcker. Detta för att barnen ska få möta och upptäcka språket på olika sätt.

  Småböckerna är även grupperade i teman som Spöken, Djur osv för att du ska kunna arbeta tematiskt om du vill. 4 av småböckerna finns också som stor, härlig storbok för gemensam läsning – en bok ur varje kategori. Sist i varje bok finns förslag till efterarbete som får barnen att reflektera och tänka vidare!

  Arbetsböcker
  I arbetsböckerna får barnen på ett lekfullt sätt praktisera läsning och skrivning. Uppgifterna stimulerar till kritiskt tänkande och kreativa, personliga lösningar. Böckerna kan användas enskilt, i par eller som gemensamt arbete. Och de har stort format! Här finns plats på sidorna för eget skapande!

  Lärarhandledningar
  Lärarhandledningarna är skrivna med tanke på dig som gärna skulle vilja prova ett friare och mer elevaktivt arbetssätt.

  Handledningarna innehåller:

 • en fyllig teoridel som utgår från den senaste forskningen inom läs- och skrivinlärning
 • tydlig koppling till det vardagliga arbetet med barnen
 • all text från småböckerna och förslag till fortsatt arbete
 • handledning för organisation och observation
 • handledning för arbete med utgångspunkt i storböckerna.
 • Kopieringsunderlag – Hemliga läxan
  Hemliga läxan är ett fristående material, gemensamt för alla tre nivåerna i Bokslottet. Läxorna ger meningsfulla hemuppgifter och skapar en värdefull koppling mellan skola och hem. Räcker i tre år – minst!

  Föräldrar blir delaktiga
  Med Bokslottet blir föräldrarna aktivt delaktiga i barnens läs- och skrivutveckling. I småböckerna finns handledningstips för föräldrar som gör läsläxorna roliga och meningsfulla att göra tillsammans. Också Hemliga läxan underlättar för både barn, föräldrar och pedagoger att följa hur barnens förmåga att uttrycka sig i text och bild utvecklas.

  BOKSLOTTET – FÖRBEREDANDE LÄSNING
  Små- och storböcker

  Det unika med böckerna på nivån Förberedande läsning är att de kan läsas av barn innan de egentligen kan läsa. De 24 småböckerna är indelade i fyra kategorier: berättarböcker, bildgåtor, ordbilder och bokstavslek.

  Böckerna är också grupperade på andra ledden i sex teman: Spöken, Bilar, Sagor, Mysterier, Djur och Olle. Hela temat Spöken finns som storböcker.

  Arbetsbo