Bläddra

Jag & vi : känslor, samspel och empati – undervisningsmaterial för förskolan

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Personal & health education Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: samhällskunskap och social omsorg Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen

Jag & vi : känslor, samspel och empati – undervisningsmaterial för förskolan

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Personal & health education Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: samhällskunskap och social omsorg Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Det här pedagogiska utbildningsmaterialet för förskolan syftar till utveckling av barns sociala och emotionella kompetens, som är den viktigaste förutsättningen för att barn ska trivas och utvecklas socialt och kunskapsmässigt.

På ett roligt och kreativt sätt kan du hjälpa barnet att förstå sig själv och andra genom att träna sin sociala och empatiska förmåga. Det är ett viktigt hälsofrämjande arbete för att bli en fungerande vuxen. Att kunna identifiera, förstå och sätta ord på sina känslor hjälper barnet i sina relationer och förbereder hen för livet.

Vi vet att utvecklingen av de viktiga sociala och emotionella färdigheterna startar tidigt och ger barnet möjlighet att på ett positivt sätt samspela med omvärlden och grunda sin egen identitet.

Boken är indelad i två delar – del ett ger en teoretisk grund och handledning till materialet. Del två är ett praktiskt undervisningsmaterial med härliga illustrerade bildkort om känslor och färdigheter att samtala utifrån tillsammans med barnen. Till vart och ett av de 20 bildkorten finns vägledning till pedagogen med förslag på samtal i samlingen, i leken och i vardagssituationerna, samt målsättningar och språkliga begrepp som kan läras i varje tema.

Boken är förankrad i förskolans läroplan, aktuell forskning och barnkonventionen. Barnet ges möjlighet att lära sig förstå både sig själv och andra. Det vardagliga känslomässiga samspelet utvecklar barnets självkänsla, sociala kompetens och empati.

Kortfattat handlar det om grundläggande livskunskap:
  • Känna igen de grundläggande känslorna
  • Att förhålla sig till sina känslor
  • Anknytning
  • Att samspela
  • Emotionell vägledning 
  • Att vara tillsammans med andra
  • Att göra saker tillsammans med andra
  • Att dela upplevelser med andra
  • Att ha kompisar
Lars Löwenborg är leg. psykolog, familjeterapeut, föreläsare, handledare och författare och har arbetat som bland annat lärare och som förskole- och skolpsykolog.

Björn Gíslason är leg. psykolog, föreläsare och författare som under lång tid arbetat med handledning, konsultation och utbildning inom förskola och skola.