Bläddra

Kemi : för grundskolans senare del. Kärnmaterial

Kategorier: Kemi Matematik och naturvetenskap
Köp här

Kemi : för grundskolans senare del. Kärnmaterial

Kategorier: Kemi Matematik och naturvetenskap
Köp här


Introduktionsuppslag
Tårta, brandrök och leriga stövlar varje kapitel inleds med ett introduktionsuppslag med bilder som talar till alla våra sinnen. Exemplen får oss att upptäcka kemin i sådant som vi själva upplever.

Utgår från teman
En stor del av innehållet är tematiskt upplagt kring luft, vatten osv. Första delen av boken koncentrerar sig på den kemi som finns i vår vardag. Förklaringsmodeller med atomer introduceras successivt.

Sammanfattning och frågor
Varje kapitel avslutas med en sammanfattning och frågor på tre nivåer: Minns du?, Förstår du? och Utmaningen. Intill texten finns hänvisningar till laborationer samt hänvisningar till PULS Biologi, Fysik, och Teknik för att underlätta samordning.

Uppgifter
Laborationer och andra praktiska uppgifter är samlade på kopieringsunderlag som en del i Materialbanken.