Bläddra

Klara kan själv

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Klara kan själv

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Att börja på förskolan är ett stort steg för ett litet barn! Klara kan själv! innehåller åtta berättelser som tar upp situationer som barnen är, eller ska bli, väl förtrogna med: Att bli lämnad på morgonen, att äta tillsammans, att byta blöja, att leka flera tillsammans med mera. Barnen kan lätt leva sig in i handlingen och får på så sätt möjlighet att bearbeta sina egna känslor inför det de upplever. Texterna är skrivna för att fånga små barns uppmärksamhet. Därför är de utformade så att barnen själva får vara aktiva genom att göra olika rörelser och härma olika ljud. Till varje berättelse finns också förslag på frågor som pedagogen kan använda för att återspegla och fördjupa innehållet. Klara kan själv! är utformat som ett blädderblock så att pedagogen kan läsa samtidigt som alla barn har möjlighet att samlas runt bilden som hör till varje historia. I materialet finns också en kortare handledning.