Bläddra

Koll på matematik 5B Lärarguide

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen

Koll på matematik 5B Lärarguide

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Köp här

Koll på matematik är ett färgsprakande och livfullt läromedel som inspirerar och möjliggör en bra matematikundervisning med en god och varierad undervisningssituation. Det har tagits fram i enlighet med Lgr 11 och ger därmed eleverna möjlighet att utveckla sina matematiska förmågor inom alla moment. I läromedlet är det tydligt för eleverna vad de olika matematiska förmågorna innebär. Läromedlet innehåller 6 elevböcker 4A-6B, en för varje termin.
Till varje elevbok finns en Lärarguide, en Läxbok, ett Facit, en Onlinebok och digital färdighetsträning i Bingel.

Elevboken
Varje elevbok innehåller fem kapitel där varje kapitel består av tre avsnitt. Efter varje avsnitt i grundkursen kommer avdelningen Välj bland förmågorna. Denna innehåller samma matematikinnehåll som har behandlats i avsnittet innan men är sorterade utifrån de olika förmågorna. Varje kapitel innehåller även en Träna mera-del och en Fördjupningsdel samt en sammanfattning av kapitlets Begrepp och metoder.

Onlineboken
Denna är en digital kopia av den tryckta boken. Fördelarna är många - boken är alltid tillgänglig från vilken dator/surfplatta som helst med internetuppkoppling och boken har flera interaktiva funktioner. I alla onlineböcker finns anteckningsblock, skriv- och ritverktyg, zoom och bokmärke. När man använder surfplatta laddar man ner boken via appen ""Sanoma Utbildning"". Appen laddas ner gratis från App Store (för iPad) eller Google Play (för Android). Då fungerar den även offline.

Lärarguiden
För att du som lärare ska få så mycket stöd som möjligt i din planering har vi gjort Lärarguiden extra tydlig. För varje uppslag i elevboken finns mot svarande uppslag i Lärarguiden. Elevuppslaget är placerat i mitten och runt omkring finns till exempel:
Diskussionsfrågor till introduktionsuppslaget
Avsnittsintroduktioner
Aktiviteter
Kommentarer till faktarutorna
Tänk på: tips till läraren
Dessutom innehåller Lärarguiden kapiteltester med bedömningsanvisningar, bedömningsmatriser, pedagogiska planeringar samt ett  underlag till självskattning kallat Mattekollen.

Läxboken
Läxboken följer kapitlen i elevboken och innehåller 15 läxor, tre till varje kapitel.
Läxorna är direkt kopplade till elevbokens avsnitt.
Varje läxa börjar med en problemlösningsuppgift, fortsätter med avsnittets innehåll och avslutas med
repetitionsuppgifter.
Eleven skriver direkt i boken.

Facit
I facit finns svaren till uppgifterna i Elevboken och Läxboken.

Bingel
Till Koll på matematik finns även bingel. En digital ö-värld där eleverna färdighetstränar med Sanoma Utbildnings läromedel för låg- och mellanstadiet. Övningarna i bingel är kopplade till kapitlen i boken och följer samma progression. Eleverna känner igen sig och tränar på samma moment, i bok och digitalt. Ju fler sätt vi erbjuder färdighetsträning på, desto större är sannolikheten att eleverna är stimulerade och motiverade. Från lärarvyn i bingel har du som lärare full inblick i hur det går för varje elev och kan vid behov tilldela uppgifter, t ex som läxa, repetition eller utmaning. Antingen ger du samma uppgifter till alla i klassen, eller individanpassat så att varje elev får träna på just det som hen behöver. Alla övningar i bingel är självrättande och adaptiva i tre svårighetsgrader. Bingel innehåller även material för gemensam kapitelgenomgång, stödjande filmer och mycket mer.